Ovaj blog je namjenjen svima koji žele da se uključe u diskusiju oko organizacije i provođenja Svjetskog muščarskog prvenstva – Jajce 2015.  

Kako je i predviđeno kalendarom takmičenja, 21. i 22. maja uspješno je održano  pojedinačno udruženjsko takmičenje u ulovu ribe na plovak, staza Malo jezero. Od 21 prijavljenog takmičara na stazi se pojavilo njih 18. Takmičenje se odvijalo u dva kola, u dva sektora, u trajanju od po 3 sata, subota poslije podne i nedjelja prije podne.

Rezultati:
 
1. Hasan Sarać
2. Drago Kučera
3. Sevad Čosić
4. Anto Bliznac
5. Mario Raić
 
Nakon završetka takmičenja, organiziran je kolektivni ručak, proglašenje pobjednika i dodjela priznanja i nagrada. Uz medalje i diplome, prvoplasirani je za nagradu dobio štap bolonjez, drugoplasirani rolu i trečeplasirani meredov. Čestitke oirganizatoru, učesnicima a posebno pobjednicima.

 
 Z A P I S N I K sa  sastanka UO od 20-05-2016 te sa satanka NO od 10-0-2016.
 

 SRU "Zlatovčica" Jajce, dodijeljena je još jenda nagrada. Ovog puta dobili smo diplomu sa plaketom, za razvoj sportskog ribolova u Federaciji BiH, od Sportsko ribolovnog Saveza Federacije BiH. Ovo je još jedna potvrda uspješnosti našeg udruženja i njegovog rukovodstva.