Ovaj blog je namjenjen svima koji žele da se uključe u diskusiju oko organizacije i provođenja Svjetskog muščarskog prvenstva – Jajce 2015.  

Novosti - 29. mart 2015

  1. Obavljena edukacija sudaca/mjerača u čamcima, 5. i 15.03.2015., upoznavanje sa pravilima FIPS Moshus asocijacije, a za potrebe 35.WFFC, sa ciljem kvalitetnog i efikasnog suđenja tijekom prvenstva.

  2. Konačno je obavljen priključak struje u objektu AKU-Stanica pa je time stavljena u cijelosti u funkciju.

  3. Dana 21-03-2015. održan sastanak u nazočnosti načelnika g. Hozana, sa nevladinim udrugama grada Jajca, povod kolektivne akcije čiščenja obala Plive i Velikog jezera, a na inicijativu naše udruge, zakazane za 28-03-2015.

  4. Izvršena akcija čiščenja obala Plive i Velikog jezera, 28-03-2015. na kojoj je bio impozantan broj učesnika nevladinih udruga (između 120 - 150 učesnika). Nakon akcije organizovan je kolektivni ručak.

Uz ove novosti i zapisnik sa sjednice Upravnog odbora...

Opširnije: Novosti - 29. mart 2015

Novosti - 19. mart 2015

  1. Dana 16-03-2015., u uredu Načelnika Jajca, Hozan Edina, održan sastanak OK 35.WFFC. Prisutni Načelnici opština Ključ, D. Vakuf, Ribnik i Šipovo te predsjednici ribolovnih udruga istih. Tema sastanka je izvještaj o poduzetim aktivnostima na realizaciji projekta i dinamika završetka zadatih poslova. Opšti zaključak je da se pripreme odvijaju prema planu, s tim da se posepna aktivnost provede na mediskoj promociji 35.WFFC.

  2. U sklupu priprema za 35.WFFC Jajce, u suradnji sa građanskim udrugama: P.D. "Ćusine" Jajce, Omladinski centar, OORVI, Izviđači, Rafting klub, K.P.D., J.K.P., Rukometni klub Jajce, dogovorena akcija čiščenja rijeke Plive, Velikog i Malog plivskog jezera za 28-03-2015. godine.

Nakon akcije organizovan je kolektivni ručak.

Pozvamo i sve zaiteresirane da nam se pridruže.

Novosti - 12. mart 2015

  1. BSI Metalege Jajce postao sponzor 35.WFFC  2015. Direktor BSI, gospodin Dekić naznačio na raučun SRU "Zlatovčica" Jajce 2.000 KM i obezbjedio 30 komada trenerki za sudce sa logotipom prvenstva u iznosu 2.500 KM.

  2. Potpisan sporazum sa "ELGRAD" doo Jajce o nadoknadi štete u ribljem fondu, po osnovu korištenja mini hidroelektrana, u iznosu od 45o KM godišnje.

  3. Dana 10-03-2015. god u prostorijama udruženja održan sastanak sa ekološkim udrugama grada Jajca u povodu međunarodne akcije "LET'S DO IT". Dogovarano je organizovanje čiščenja i uređenja obala rijeke Plive i Velikog plivskog jezera.

Referat sa sastanka UO i Skupštine udruženja

Dana 06-02-2015. u prostorijama udruženja, održan je sastanak UO udruge, a 14-02-2015 u općinkoj sali je održana redovna Skupština SRU "Zlatovčica" Jajce...

Opširnije: Referat sa sastanka UO i Skupštine udruženja

Stranica 1 od 5