Ovaj blog je namjenjen svima koji žele da se uključe u diskusiju oko organizacije i provođenja Svjetskog muščarskog prvenstva – Jajce 2015.  

Zapisnik sa sastanka UO od 26-04-2015

Dana 26.04.2015 u prostorijama udruženja održana je sjednica UO sa početkom u 17:00 sati.
Sjednici prisutno 7 članova UO, odsutno 2 člana opravdano te postoji kvorum za donošenje odluka.

Novosti - 25. april 2015

Nekoliko novih vijesti iz protekle 2. sedmice:

  • 07-04-2015 - U Jajcu održana 5. sjednica OK 35.WFFC
Zaključak sa sjednice Organizacionog komiteta  je da se aktivnosti  provode sukladno planu i programu rada i dinamika izvršenja je u planiranim rokoviva, s tim da se pojačaju aktivnosti na medijskom promoviranju Svjetskog prvenstva. Što se tiče nas i Jajca, treba obaviti sanaciju čamaca i plutajuče platforme te dovršiti uređivanje AKU-Stanice (ograda na terasi, nadstrešnica i uređenje okoliša).

Opširnije: Novosti - 25. april 2015

Novosti - 29. mart 2015

  1. Obavljena edukacija sudaca/mjerača u čamcima, 5. i 15.03.2015., upoznavanje sa pravilima FIPS Moshus asocijacije, a za potrebe 35.WFFC, sa ciljem kvalitetnog i efikasnog suđenja tijekom prvenstva.

  2. Konačno je obavljen priključak struje u objektu AKU-Stanica pa je time stavljena u cijelosti u funkciju.

  3. Dana 21-03-2015. održan sastanak u nazočnosti načelnika g. Hozana, sa nevladinim udrugama grada Jajca, povod kolektivne akcije čiščenja obala Plive i Velikog jezera, a na inicijativu naše udruge, zakazane za 28-03-2015.

  4. Izvršena akcija čiščenja obala Plive i Velikog jezera, 28-03-2015. na kojoj je bio impozantan broj učesnika nevladinih udruga (između 120 - 150 učesnika). Nakon akcije organizovan je kolektivni ručak.

Uz ove novosti i zapisnik sa sjednice Upravnog odbora...

Opširnije: Novosti - 29. mart 2015

Novosti - 19. mart 2015

  1. Dana 16-03-2015., u uredu Načelnika Jajca, Hozan Edina, održan sastanak OK 35.WFFC. Prisutni Načelnici opština Ključ, D. Vakuf, Ribnik i Šipovo te predsjednici ribolovnih udruga istih. Tema sastanka je izvještaj o poduzetim aktivnostima na realizaciji projekta i dinamika završetka zadatih poslova. Opšti zaključak je da se pripreme odvijaju prema planu, s tim da se posepna aktivnost provede na mediskoj promociji 35.WFFC.

  2. U sklupu priprema za 35.WFFC Jajce, u suradnji sa građanskim udrugama: P.D. "Ćusine" Jajce, Omladinski centar, OORVI, Izviđači, Rafting klub, K.P.D., J.K.P., Rukometni klub Jajce, dogovorena akcija čiščenja rijeke Plive, Velikog i Malog plivskog jezera za 28-03-2015. godine.

Nakon akcije organizovan je kolektivni ručak.

Pozvamo i sve zaiteresirane da nam se pridruže.

Novosti - 12. mart 2015

  1. BSI Metalege Jajce postao sponzor 35.WFFC  2015. Direktor BSI, gospodin Dekić naznačio na raučun SRU "Zlatovčica" Jajce 2.000 KM i obezbjedio 30 komada trenerki za sudce sa logotipom prvenstva u iznosu 2.500 KM.

  2. Potpisan sporazum sa "ELGRAD" doo Jajce o nadoknadi štete u ribljem fondu, po osnovu korištenja mini hidroelektrana, u iznosu od 45o KM godišnje.

  3. Dana 10-03-2015. god u prostorijama udruženja održan sastanak sa ekološkim udrugama grada Jajca u povodu međunarodne akcije "LET'S DO IT". Dogovarano je organizovanje čiščenja i uređenja obala rijeke Plive i Velikog plivskog jezera.

Stranica 1 od 4