Ovaj blog je namjenjen svima koji žele da se uključe u diskusiju oko organizacije i provođenja Svjetskog muščarskog prvenstva – Jajce 2015.  

Poribljavanje 2014

Redovno poribljavanje voda Vrbasa i Plive od strane Elektroprivrede HZHB...

Opširnije: Poribljavanje 2014

Referat sa sastanka UO udruženja

Dana 09.09.2014. u prostorijama udruženja, sa početkom u 17:00 sati, održan je sastanak UO udruge. Prisutno je 8 (osam) članova UO, odsutno 3 (3) člana. Konstatira se da ima kvorum te da UO može početi sa radom.

Opširnije: Referat sa sastanka UO udruženja

Rezultati ekipnog klupskog takmičenja 2014


Rezultati ekipnog klupskog takmičenja održanog 29. juna 2014. Najbolji ove godine su Ekipa "BSI" u sastavu: Sarać Hasan, Hasić Rusmir i Hasić Aldin... 

Opširnije: Rezultati ekipnog klupskog takmičenja 2014

Stranica 1 od 4