Ovaj blog je namjenjen svima koji žele da se uključe u diskusiju oko organizacije i provođenja Svjetskog muščarskog prvenstva – Jajce 2015.  

Na sastanku takmičarske komisije, održanog 15-04-2016 usvojeni su termini pojedinačnog i ekipnog takmičenja u ulovu ribe na plovak.

Inicijativa dostavljena Uredu načelnika Općine Jajce, SB Kanton, Federacija BiH.

Sportsko ribolovna udruga “Zlatovčica” Jajce i njen predsjednik, pokrenuli su inicijativu da se tok rijeke Plive (zajedno sa Velikim i Malim jezerom) uredi kao park prirode. U suradnji sa opštinom Jajce, opštinama u susjedstvu ,turističkom zajednicom, drugim udrugama (kajakaši, planinari, ekolozi) pokrenuti aktivnosti na realizaciji ideje u stvarnost.

 
 Z A P I S N I K sa  sastanka UO od 15-03-2016 te sa satanka TK od 24-03-2016.